Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapinin sözlük anlamı, ruhsal yolla tedavi etmek şeklinde tanımlanabilir. Batı dillerinde kullanılan psikoterapi terimini İngilizcesi olan "psychotherapy" kelimesinden hareketle izah edersek, bu terimin iki kelimeden oluştuğunu görürüz. Buradaki "psycho" kelimesi "psyche' anlamına olup can ve ruh manasınadır. "Kelimenin kökeni Grekçe de yine can, nefs ve ruh anlamlarına gelmektedir. Terapi kelimesi de (İngilizce Therapy) bir hastalık ya da bozukluğun tedavisi demek olup, kelimenin kökeni Grekçe "tıbbi olarak tedavi etmek" anlamına gelen "threapeuein" fiilinden türeyen "therapeia" kelimesidir. Bu iki kelimenin birleşmesinden meydana gelen Psikoterapi ( psychotherapy) terimi de ilaç ve cerrahi yöntem kullanmadan konuşarak tedavi etme anlamını taşımaktadır.

 

            Psikoterapi duygu, düşünce ve davranışların kişiye özel dinamiklerini analiz ettikten sonra kişinin ihtiyaç duyduğu alanla ilgili profesyonel bir hizmetin sunulma sürecidir. Ruh sağlığıyla ilgili tanımlanan rahatsızlıkların çok büyük bir kısmı sadece psikoterapiyle tedavi edildiği bilinmektedir. 

 

insanın ruhsal yapısı katman katmandır. Bazı bilim adamlarına göre ruhsal aygıtın en basit, en anlaşılabilir kısmı ve katmanı dışta gözlemlediğimiz davranışsal kalıplardır. Davranışsal kalıplar en kolay çözümlenebilen, anlaşılabilen, bozukluğu varsa tedavi edilebilen yapılardır. Onun altındaki katman bilişsel katmandır. Burada işler biraz daha karmaşıklaşmakta; davranışla etkileşerek, davranışı etkilemekte ve davranıştan etkilenmektedir. Daha derin katmana indiğimizde psiko-dinamik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Burada işler daha da karışmakta sistem daha da komplike olmakta, girdiler çoğalmakta, girdilerin şekil değişikliği çeşitli kılıklara bürünebilmektedir. Bu temel girdiler bilişsel süreçleri, bilişsel süreçler de davranışı etkilemekte, davranış ve bilişsel süreçler dinamik yapıyı değiştirebilmekte ve farklı kılıklara sokabilmektedir. Çekirdeğe indiğimizde en derin katmana ulaşıyoruz. İnsanın varoluşsal katmanı. Bu katman tüm şekil şartlarından uzak, dışsal gerçekliğin zorunluluklarından uzak, kendi içsel varoluşunu sorgulayan bir zihnin yarattığı bir insan anlayışıdır. Bu katmanı konu edinen varoluşçu psikoterapi, insanın bu içsel varoluşunda yaşadığı varoluşsal krizlerini irdelemeye çalışmaktadır

 

Konuşarak kişide iyileşme sağlamayı amaçlayan psikoterapi sürecinde uzmanların benimsemiş olduğu terapi ekolunun yöntem ve teknikleri farklılaşmaktadır.Belli bir sistemi olan psikoterapi süreci, danışanın problem durumuna ve kişisel özelliklerine göre 5-6 seansta sonlanabileceği gibi 25-30  seans ta sürebilmektedir.   

 

Bireysel Psikolojik Danismanlik 

 

• Bireylerin zaman zaman karşılaşabilecekleri;

 

  •Obezite ve Yeme Bozuklukları  •Uçak Korkusu
  •Yaygın Anksiyete  •Obsesyon
  •Depresyon  •Stres ile Başa Çıkmak
  •Panik Atak  •Sosyal Fobi
  •Problem Çözme  •Öğrenilmiş Çaresizlik
  •Özgüven  •Meslek Seçimi ve Önemi
  •Mutlu Olmak Öğrenilebilir mi?  •Kişiler arası ilişkiler
 •Şüphecilik ve kıskançlık  •Öfke kontrolü
 •Kariyer planlama  •Kaygılar
 •Kendini tanıma  

 

Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics