Öfke Kontrolü için Psikolojik Destek Neden Gereklidir

Ofkenin GucuGünlük yaşamda hepimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunlar duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar, okul ya da iş yaşamı, evlilik, sevdiklerinizin ölümü ya da emeklilik gibi yaşam olayları ve benzerlerinden kaynaklanabilir. Bu sorunların bazılarını kendi becerilerimizle çözümleyebilirken bazılarının üstesinden gelmekte zorlanırız . İşte bu noktada yaşadığınız sorunları çözebilmek, kendiniz ve çevrenizle ilgili farkındalığınızı arttırmak, sağlıklı kararlar verebilmek için yardım alabilir, bireysel psikolojik danışma hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 


Bireysel psikolojik danışma; normal gelişim süreci içinde kendilerini tanıma, kabul etme ve kendilerini gerçekleştirme isteği gösteren kişilere, profesyonellerce yapılan düzenli ve sürekli bir yardımdır. Psikolojik danışma gereksinimi duyanlar , ne istediklerini bilen ancak çıkış yolunu bulmakta güçlük çeken kişilerdir. 

Bireysel psikolojik danışmada genellikle sorunlarının nedenlerinin kendi dışında olduğuna inanan kişinin, gözlenen davranışlarının altında yatan nedenleri görmesi sağlanır. Bu sağlandığı zaman kişiye, kendisini ve çevresini yanlış görmesine ve değerlendirmesine neden olan ve uyumunu engelleyen kavram, değer , tutum ve davranışlarını değiştirme yolu açılmış olur. Psikolojik danışma kişinin bastırdığı istek ve eğilimlerini, bilincinde olmadığı iç çatışmalarını, olumsuz benlik algılamalarını, dirençlerini çözümleyebilmesine ve bunların anlamlarını kavrayabilmesine yardımcı olur. Danışanın kendi gizil güçlerini, zayıf ya da güçlü yanlarını tanımasını sağlar. Psikolojik danışma kişiye kendini ve olanaklarını gereği gibi anlama; sorunlarının çözümünü buna göre planlama ve sorunlarını çözmeyi başaracak gelişimi gösterme olanağı verir. Böylelikle kişi olumsuz duygularının kaynağını ortadan kaldırarak, sürekli kaygı, korku ve öfkelerinden kurtulur. Kişi kendi gerçeğini görmeyi başarınca , başkalarını da sağlıklı biçimde algılar ve onlarla tutarlı iletişim kurabilir.

Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics