Cinsel İsteksizlik

Cinsel Sorunlar Ve CozumleriCinsel isteksizlik; sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmamasıdır. Bu cinsel işlev bozukluğu çok çeşitli psiko-sosyal ve dinamik nedenlerden kaynaklanabilir.

Gerçekten de azalmış cinsel isteği değerlendirmek, kültürel, sosyal, dini, psikolojik ve bedensel bir dizi etkenle son derece karmaşık bir etkileşim içerisinde olması nedeniyle ciddi güçlükler içermekte olup bu alanda deneyim gerektirmektedir.

 Kadınlarda en sık görülen cinsel sorunlardan biri olan cinsel istek azlığının nedenlerine bakıldığında, iki konunun önemli ölçüde bu soruna neden olduğu görülmektedir. Psikolojik ve fiziksel nedenler olarak iki gruba ayırabileceğimiz nedenler listesinde, psikolojik süreçlerin başında nevrotik çatışmalara bağlı korku, suçluluk ve günahkârlık duyguları, kadınlık rolüyle ilgili sorunlar, yaşam dönemlerine özgü ruhsal etkenler (mitler), depresyon, anksiyete, ilişkide doyumsuzluk, Çift/evlilik sorunları, dini inançlar, bozuk aile ilişkileri, cinsel eğitimsizlik, başarısızlık korkusu, cinsel ilişkinin sıklığının ve niteliğinin düşük olması,  güvensizlik ve diğer cinsel işlev bozuklukları etkili olmaktadır. Cinsel istek azlığı veya cinsel isteksizlikte, kişinin geçmiş yaşantıları etkili olduğu gibi varsa mevcut ilişkisinden kaynaklı problemlerde bu sorunun bileşenlerinden olabilir.

Fiziksel nedenlerde ise yaşam dönemlerine özgü fiziksel etkenler (menstürasyon, gebelik, emzirme, menopoz, hormonsal bozukluklar ve yaşlılık), fiziksel durumlar ve hastalıklar ayrıca ilaç, alkol ve madde kullanımları yer almaktadır.

Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics