Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık

Ocuklarda Psikolojik Danismanlik

 

İster Çocuk eğitimi olsun,ister cocuk danışmanlığı veya terapisi  niyetimiz:


Çocuklarımızın epigenetik yapılarını, yeteneklerini  ve olanaklarını dikkate alarak küçükleri sağlıklı erişkin olmaları yönünde desteklemektir. Bizim işimiz, Küçüklerin sağlıklı  erişkinlerin  yaşam koşullarına ulaşmasını sağlamak, çocukların ayrışarak bireyselleşmesine ve bağımsızlığını elde etmesine olumlu katkılarda bulunmaktır. 

Çocuklar gerçeklik ne olursa olsun dünya ve dünya ile ilgili olayları kendisi yaratır. Yaşamının ilk günlerinde annesiyle nasıl bir beraberlik içerisinde bulunmuşsa, dünya ile de öyle bir beraberlik içerisinde bulunmaktadır.

Çocuğun doğumdan sonraki ilk beş yılı, Ruhsal  gelişimini oluşturduğu dönemdir.  Çocuk doğumuyla birlikte dünya rahmine düşer. Dünya önce anne, sonrada baba, akranlar ve nesnelerden  oluşken. Çocuk kendiliğini oluşturdukca ayrışarak  gerçek dünyayı ve kendini algılar. Yani çocuğun ruhsal evrede geçireceği ilk beş yılı çok önemlidir. Bizim en önemli işimiz bebeğin ruhsal gelişiminde  dünya rahim hikayesinde neler oluyor. Çünkü karşılaştığımız sorunların çoğunluğu bu dönemlerdeki bir ruhsal gelişim evresinin tamamlanarak diğerine geçememesiyle ilgili olabiliyor.

Çocukluk dönemi  Travma, anne veya bakıcıların  cocuk uzerindeki etkisi (annenin  ölümü, kişilik bozukluğu olan bakıcı veya annenin depresyona girmes) ne kadar erken evrede olursa patoloji ve sorunlar o kadar ağır olabilmektedir.

Eğitilirse anne babalar
Eğitilmiş çocuklar doğar 

Bu nedenle 0-5 yaş çocuklarda çocuğun gelişim dönemlerine yönelik anne babalara danışmanlık yapılmaktadır.

Bu dönemde Çocuklarla en iyi iletişim kurmanın yolu oyun terapisidir. Kücük çocukta salt oyun tedavisi  uygulanarak bilinçdışına dolaysız yoldan seslenilir onunla doğrudan bağlantı kurabiliriz.

7-11 yaş okul çağı sorunları Çocukla karşılıklı danışmanlık ve aile bilgilendirmeleri şeklinde yapılmaktadır.

Resim, hikaye tamamlama,imajinasyon, Emdr, Eft  ile cocukluk çağı sorunları çalışılmaktadır.

Eğitim uzm. & Psikoterapist 
Ayşe YILMAZ


Çocuklarda ekip çalışması aile, öğretmen, danışman, hekim, pedagog işbirliği önemlidir.

 • Erişkinlerle çalışan bir danışman veya terapist çocuklarla çalışabilir mi sorusu önemlidir.
 • Bir danışman veya psikoterapistin salt çocuk psikoterapisin de uzmanlaşması  çok da tercih edilen bir durum değildir.
 • Böyle olursa ufku daralır,değişik kıyaslama imkanlarını kısıtlar.
 • Erişkin ve çocuk terapileri karşılıklı birbirini olumlu etkilemelidirler.
 • Çocukla çalışirken ebeveynlerle de  üstü kapalı çalışmayı gerektirir.
 • Çocuklarla çalışmak onların duygu ve düşünce dünyasına çocuk gibi girebilirken, yetişkinlikteki oluşabilecek sorunları görebilmeyi aynı zamanda da duygusal olgunlaşmada gerekli eğitimi sağlayabilmeyi gerektirir.

HANGİ DURUMLARDA BAŞVURULUR ?

 • Çocuk ve kardeş kıskançlığı
 • Çocukta yalan söyleme
 • Çocuk ve kaygı / korku sorunları (Gece korkusu, karanlık korkusu, yükseklik korkusu)
 • Çocuk ve özgüven / çekingenlik sorunu
 • Çocuklarda dikkat ve konsantrasyon problemleri Verimli ders çalışma ve ödev eğitimi
 • Okuma alışkanlığı kazandırma
 • Çocuk ve okul fobisi  
 • Çocuk ve can sıkıntısı
 • Çocukta sorumluluk duygusu geliştirme
 • Çocuğa kurallara uymayı öğretme
 • Değerler eğitimi
 • Çocukla işbirliği yapmanın püf noktaları
 • Çocuklarda çalma / hırsızlık
 • Çocuklarda saldırganlık ve saldırgan davranış
 • Çocuk ve cinsel eğitim, büyüme dönemi özellikleri
 • Çocuk ve ölüm (Yakınını kaybeden çocuğa psikolojik destek)  
 • Özel öğrenme güçlükleri
 • Çocuk ve boşanma
 • Çocuk ve çoklu ilişkiler karmaşasını giderme (Üvey anne / Üvey baba / Üvey kardeş)
 • Tuvalet eğitimi
 • Özlük / Üveylik durumları
 • Çocuk ve TV / İnternet bağımlılığı
 • Tırnak yeme / Tik bozukluğu
 • Uyku alışkanlığının kazandırılması
Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics