Psikoterapist Kimdir?

PsikoterapistPsikoterapiyi dünyaca bilimsel olarak kabul edilmiş herhangi bir terapi ekolü üzerinde yıllarca eğitim alıp uzmanlaşmış kişiler yaparlar. Psikoterapi eğitimi Türkiye'de sınırlı birkaç alt alan kapsamında verilmektedir; ancak yurt dışında başka eğitim seçenekleri mevcuttur. 

Mesleki standartlara göre, sadece psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya koçluk eğitimi almış, terapist olabilmek için gerekliliği öngörülen eğitimler ile tamamlamamış, terapi üzerine uzmanlaşmamış kişiler terapi desteği vermemelidir.

Psikiyatris denetiminde; Klinik psikolog, psikolog ,psikolojik danışman,eğitim uzmanı,sosyal hizmet uzmanı bağlı oldukları ekoller eşliğinde süpervizyon desteği ile terapilerini yaparlar.

Ancak terapi;

Empatik anlama becerisi

Saygı ve olumlu tavır

Dürüstlük ve samimiyet

Şimdi ve burada

Güvenilir bir ilişkiyi gerektirir.

Terapide, bireylerle çalışıldığı gibi çiftler, aileler ve gruplarla da çalışılabilir. 

Psikoterapist, çoğunlukla kişinin yapısına, sıkıntısına ve durumuna göre en uygun terapi yaklaşımını kullanır. Bunların arasında bilişsel, davranışsal, bilişsel-davranışsal, psikodinamik ve humanistik ekoller mevcuttur.  

Terapi kişiye, aileye veya başka bir gruba yönelik olabilir. Psikoterapist, kişinin ilaç tedavisinden faydalanabileceğini gördüğü takdirde kişiyi bir tıbbi sağlık çalışanına veya psikiyatra yönlendirebilir.

Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics