Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

PsikanalitikTek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir.  Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist, basit fobileri davranışçı, kimlik bunalımıyla, arayışıyla ego destekleyici psikoterapi,  ilişkili rahatsızlıkları varoluşçu, bazı histerik semptomları psikanalitik, bazı depresyon türlerini farmakolojik yöntemlerle tedavi etme yoluna gidebilir.

Bütüncül Psikoterapi bağlamında değerlendirecek olursak, hastayı iyileştiren etmenleri şu şekilde sırayalabiliriz:

 

Dinlemek-Dinlenilmek

Ayırtetmek

Saygı

Sosyal Etki

Pekiştireç

Anlamak-Anlaşılmak

Hissetmek-Hissedilmek (empati, eşduyum)

Güven Oluşturmak

Terapistin Uzmanlığı

Terapistin Nötr Olması

Terapistin Aktarım Oluşmasına İzin Vermesi

Terapistin Doğru Karşı Aktarım Geliştirmesi

Terapistin Zamanında Bağlanmaya İzin Vermesi

Bilgilendirmek

Teşhisi Netleştirmek

Eğitmek-Öğretmek

Zamanında Yorumlamak

Bütünlüğü Kaçırmayıp Süreç İçinde Hastayı Taşımak

Yakınmaların nitelik ve nicelikleri (bedensel, ruhsal, davranışsal):

Yakınmaların başlayış biçimleri, ortaya çıkarıcı etmenler ve süreleri

Hastanın yakınmalarına karşı tutumu

Olumsuz çekirdek belirtilerin varlığı

Sosyal Senkronizasyon

Hayatı Anlamlandıracak Alanlara Yönlendirmek

Zamanında Ayrışmaya İzin Vermek 

 

Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics