Psikolog Nedir?

Psikoloji

Psikolojinin son yıllarda ki en net tanımı;İnsan ve hayvan davranışları ve zihinsel işleyişler bilimi olarak oluşmuştur.

Yani; İnsan psikolojisini tanımlarken anahtarlarımız:,kişisel veya kişiler arası boyutlarda

  1. Duygusal isleyiş: kişilerin intrapsişik yapısının bilinçli ve bilinçdışı  tüm duygularının bütününü yansıtır.
  2. Zihinsel İşleyiş ise; Diğerlerince doğrudan doğruya gözlenemiyecek,kişiye özel;duygu,düşünce bilinç ve bilinçdışı her türlü işlevin davranışa  dönüşmesi diyebiliriz
  3. Davranış bilimleri; İnsanın gözlenebilecek her türlü istendik ,istenmedik  tüm eylemleri diyebiliriz., Yürümesi,konuşması,ifadeleri, eğitimi sosyal ve kültürel kodları,dini bilgileri………….vb.yaşamsal örgütlenmelerinin tümü.,
İnsana dair her alanda gözlem ve çalışma yapma imkanı olan psikoloji bilimi, kendi içerisinde pek çok alt alana ayrılır. Bu alanlar birbirlerinden çok farklı konular ile ilgilenebilmekte ve çok farklı yaklaşımları benimsemiş olabilmektedir.

Eğitim psikolojisi, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, endüstri psikolojisi  Klinik psikoloji.

Psikolog

Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal işlev ve süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapan, üniversitelerin fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimin tamamlamış kişilerdir.  

Psikoloji biliminin pek çok alt alanı vardır. Bu alanların herhangi biriden yüksek lisans (uzmanlık) eğitimini tamamlamış kişilere Uzman Psikolog ünvanı verilir. 

Psikolojik Danışman

Psikoljik danışman Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayan kişidir.

Türkiye’de sahada  psikolojik danışmanlar okul,hastane ,özel eğitim ,sosyal hizmet kurumlarında mesleklerini icra etmektedirler.Psikolojik danışmanlari, klinik psikologlardan çok farklı çalışmamakla birlikte, patolojik problemleri olan kişilerle değil, gündelik hayattaki sıkıntıları ile mücadele eden kişilerle çalışırlar. 

Bu kişilerin sahip oldukları güçlü yanları ve duygusal kaynakları arttırmak ve sıkıntıları ile daha kolay ve etkin biçimde baş etmelerine yardımcı olmak üzere hizmet verirler. . Her yaştan ve her popülasyondan insanla çalışabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1

Kurumsal Danışmanlık

Module 2

Eğitim Danışmanlığı

Module 3

Aile Danışmanlığı

Web Analytics