Bireysel Terapiler

Psikolojik Danışma Nedir? bireyin kendini tanıyarak gerçekçi kararlar almasına,

sorunlarını daha iyi görerek onları çözme becerisi göstermesine, böylece kişisel gelişimini çok yönlü olarak sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla verilen psikolojik destektir. Bu amaçla İlişkisel Psikoloji Enstitüsü’nde alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlarca bireysel danışma, çocuk ve ergen terapisi, çift ve evlilik terapisi, aile terapisi, cinsel terapi, grupla psikolojik danışma, psikolojik test ve değerlendirme, kurumsal danışmanlık  alanlarında hizmet verilmektedir.

BİREYSEL TERAPİ

Danışman ve danışan arasında birebir, yüz yüze yürütülen ve kişinin problemlerini anlamasıyla birlikte bu sorunlarını çözmesine yardımcı olmaya yönelik  bir süreçtir. Bireysel psikolojik danışma, bireyin kendini tanıması ve anlamasına, farkındalık kazanmasına, sorunlarını tanımlaması ve muhtemel çözüm yollarını üretmesine, varolan kapasitesini geliştirmesine çevresiyle sağlıklı ve uyumlu bir iletişim içinde olmasına, gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla uzman kişilerce verilen profesyonel psikolojik destektir.

Bireysel Terapi kapsamında ilişkisel Psikoloji Enstitüsü’nde Verilen Psikolojik Hizmetler

Anksiyete(Kaygı) Bozuklukları - Obsesif-Kompulsif Bozukluk  - İlişkisel Problemler - Öfke Problemleri - Depresyon - Panikatak

Uyku ve yeme bozuklukları - Hamilelik öncesi ve sonrası psikolojik destek - Sosyal Problemler - Fobiler ve başa çıkma yolları

Uyum Problemleri - Travma sonrası stres bozuklukları - Özgüven Problemleri - Mükemmeliyetçilik - Stresle Başa Çıkma

Travma - Yas Süreci - İletişim Problemleri - Kendini Tanıma - Akademik yetersizlik ve okul Sorunları - Verimli ders çalışma ve motivasyon problemleri

Sınav Kaygısı ve kaygıyla başa çıkma - Mesleki rehberlik