Eğitim Danışmanlığı

Eğitim, ülkemizde okul öncesi eğitim dediğimiz anasınıfları ile başlayıp sonu 

bitmek tükenmek bilmeyen bir yola kadar uzamaktadır. Anasınıfından sonra, zorunlu ilköğretim, lise, üniversite, master, doktora, mesleki bir takım kurslar ve programlar olarak yol devam edip gitmektedir. Eğitim artık son yüzyılımızın olmazsa olmazıdır.

 Ancak gerek eğitim sistemimiz ,gerek bilişim çağının hızı,gerekse gelişim dönemlerinin öğrenciler üzerindeki etkisiyle   çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkin bireyler olan akranlarımız zaman zaman bir takım eğitimsel, sosyal ya da psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumda da biz eğitim danışmanları sorunların neyden kaynaklandığını tespit ederek uygun terapi yöntemleriyle çözüm yollarına gitmekteyiz.  

Sorunlu öğrencilerde, öğretmen veya veliler genellikle  olumsuz ve red edici bir tutum sergilerler. Oysa ki öğrencinin kapsanıp, kabullenilip, anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

Hiçbir öğrenci başarısızlık duygusunu kabullenemez. İşte bu noktada öncelikli amaç başarıszlık nedenlerinin ve bu duygunun inkarına yönelik oluşturulan düşünce ve davranışlar konusunda farkındalık ve değişiklik oluşturmayı hedefliyoruz.

Eğitim danışmanlığında;

Aile, okul gürüşmeleri - Hipnoterapi - EFT - EMDR - NLP

Koçluk yöntemleriyle motivasyon ve ego güçlendirme çalışmaları yapmaktayız.

Öğrencilerimize; 

Okul ve ders başarısının sağlanması - Ders Çalışma Yöntemleri - Hedef Belirleme ve hedefe ulaşma stratejilerinin öğrenilmesi

Zaman ve enerji yönetimi - Motivasyon ve konsantrasyon problemlerinin aşılması - Stres yönetimi - Sınavlarda başarılı olma

Sınav kaygısı ile baş etmede - Öğrenme ön yargılarının kaldırılması - Daha önce yaşanan olumsuz kayıtların yeniden işlenmesi

Öz güvenin geliştirilmesi - Odaklanma - Hatırlatıcı imgeler inancın güçlendirilip motivasyonun sağlanması

Gelecek şablonunun işlenmesi - Alan seçimi - Ödev yapmada isteksizliğin ortadan kaldırılıp, istikararın sağlanması

Okula gitmek istememe sorunuyla başetme - İlgi ve yeteneklerin belirlenmesi ve mesleki yönlendirme 

OGS, OYS, OKS, YLS, KPSS gibi sınavlara hazırlık süresince performansı en üst düzeyde kullanma becerilerinin geliştirmesinde yönelik çalışma yapılmaktadır.

Sınav Kaygısı Nedir? EMDR.

 Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıya sınav kaygısı